គ្រាប់ធញ្ញជាតិចម្រុះលីង
(គ្រាប់ស្វាយចន្ទី អាល់មុន មាខាដាមៀ)

halal

ដោយដាក់ចូលជាមួយគ្នានូវរបស់ល្អៗលើសគេ ការជ្រើសរើសគ្រាប់ធញ្ញជាតិចម្រុះលីងដ៏ផ្ចិតផ្ចង់របស់យើង បានរួមបញ្ចូលទាំងរសជាតិ និងសាច់ស្រួយពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលយើងចូលចិត្តបំផុត– គ្រាប់ស្វាយចន្ទី អាល់មុន និងមាខាដាមៀ។ គ្មានសារធាតុកូឡេស្តេរ៉ូល ហើយគ្មានសារធាតុខ្លាញ់ យើងដឹងយ៉ាងប្រាកដថា អ្នកនឹងទទួលទានដោយរីករាយដូចដែលយើងរីករាយដែរ។!

  • គ្មានសារធាតុខ្លាញ់
  • អាហារគ្មានជាតិកូឡេស្តេរ៉ូល
  • មានផ្ទុកនូវសារធាតុសរសៃ

“ពត៌មានពីអាហាររូបត្ថម្ភ”

ក្នុងមួយកញ្ចប់៖: 2
ទំហំកញ្ចប់​៖: 35g

មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ថាមពល 222kcal / 635kcal
▸ កាបូនអ៊ីដ្រាត 4.1g / 11.8g
▸ សារធាតុសរសៃសរុប 3.3g / 9.4g
▸ ប្រូតេអ៊ីន 7.1g / 20.4g
មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ខ្លាញ់សរុប 18.9g / 54.1g
ម៉ូណូសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 11.4g / 32.5g
ប៉ូលីសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 2.7g / 7.7g
សេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 4.9g / 13.9g
ទ្រេនហ្វេធីអាស៊ីត 0g / 0g
▸ កូឡេស្តេរ៉ូល 0mg / 0mg
▸ សូដ្យូម 41.3mg / 118mg