គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីង (រសជាតិប្រៃ)

halal

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីតែងតែជាចំណង់ចំនូលចិត្តរបស់យើង នៅពេលដែលនិយាយអំពីអាហារសម្រន់សម្រាប់បំបាត់ភាពឃ្លាន។ សូមស្រមៃថា បើសិនជាអ្នកមានវាមួយកញ្ចប់ដាក់នៅក្នុងកាតាប ខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនឹងជ្រើសរើសយកវា!

  • មានផ្ទុកនូវសារធាតុសរសៃ
  • មានសូដ្យូមទាប
  • គ្មានសារធាតុខ្លាញ់
  • អាហារគ្មានជាតិកូឡេស្តេរ៉ូល
  • គ្រាប់ស្វាយចន្ទី មានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា

“ពត៌មានពីអាហាររូបត្ថម្ភ”

ក្នុងមួយកញ្ចប់៖: 2
ទំហំកញ្ចប់​៖: 35g

មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ថាមពល 203kcal / 580kcal
▸ កាបូនអ៊ីដ្រាត 6.4g / 18.3g
▸ សារធាតុសរសៃសរុប 4.2g / 12.0g
▸ ប្រូតេអ៊ីន 7.1g / 20.2g
មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ខ្លាញ់សរុប 15.6g / 44.6g
ម៉ូណូសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 8.8g / 25.2g
ប៉ូលីសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 2.0g / 5.7g
សេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 4.8g / 13.7g
ទ្រេនហ្វេធីអាស៊ីត 0g / 0g
▸ កូឡេស្តេរ៉ូល 0mg / 0mg
▸ សូដ្យូម 35.4mg / 101mg