ដំណាប់ ក្រែនប៊ែរ៊ី Cranberries

halal

ដំណាប់ ក្រែនប៊ែរ៊ី ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកបន្ថែមផ្លែឈើចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ រាល់គ្រាប់តូចៗពណ៌ក្រហមទាំងនេះ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានថ្ងៃដ៏ស្រស់ថ្លា។ ចាប់យកកញ្ចប់នៃដំណាប់ ក្រែនប៊ែរ៊ី របស់អ្នកដើម្បីយកទៅទទួលទានឥឡូវនេះ !

  • គ្មានសារធាតុខ្លាញ់
  • អាហារគ្មានជាតិកូឡេស្តេរ៉ូល
  • មានផ្ទុកនូវសារធាតុសរសៃ
  • ដំណាប់ ក្រែនប៊ែរ៊ី មានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

“ពត៌មានពីអាហាររូបត្ថម្ភ”

ក្នុងមួយកញ្ចប់៖: 2
ទំហំកញ្ចប់​៖: 40g

មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ថាមពល 133kcal / 332kcal
▸ កាបូនអ៊ីដ្រាត 30.2g / 75.6g
▸ សារធាតុសរសៃសរុប 3.0g / 7.6g
▸ ប្រូតេអ៊ីន 0.3g / 0.8g
មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ខ្លាញ់សរុប 0.3g / 0.7g
ម៉ូណូសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 0.1g / 0.3g
ប៉ូលីសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 0g / 0.1g
សេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 0.1g / 0.3g
ទ្រេនហ្វេធីអាស៊ីត 0g / 0g
▸ កូឡេស្តេរ៉ូល 0mg / 0mg
▸ សូដ្យូម 3.5mg / 8.7mg