គ្រាប់អាល់មុនលីង Almonds (រសជាតិប្រៃ)

halal

ច្បាស់ណាស់ យើងមិនអាចបំភ្លេចអ្វីដែលយើងចូលចិត្តជាងគេនោះទេ – គឺគ្រាប់អាល់មុន! ត្រឺមតែមួយកញ្ចប់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទំពារ ដោយភាពរីករាយជាមួយនឹងរសជាតិដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ញ៉ាំវាទៅ!

  • មានផ្ទុកនូវសារធាតុសរសៃ
  • មានសូដ្យូមទាប
  • គ្មានសារធាតុខ្លាញ់
  • អាហារគ្មានជាតិកូឡេស្តេរ៉ូល
  • គ្រាប់អាល់ម៉ុន almonds មានប្រភពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

“ពត៌មានពីអាហាររូបត្ថម្ភ”

ក្នុងមួយកញ្ចប់៖: 2
ទំហំកញ្ចប់​៖: 35g

មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ថាមពល 183kcal / 524kcal
▸ កាបូនអ៊ីដ្រាត 4.3g / 12.3g
▸ សារធាតុសរសៃសរុប 6.5g / 18.6g
▸ ប្រូតេអ៊ីន 9.5g / 27.1g
មួយកញ្ចប់/១០០ក្រាម
▸ ខ្លាញ់សរុប 12.8g / 36.6g
ម៉ូណូសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 6.6g / 18.8g
ប៉ូលីសេឈឺរ៉េតហ្វេធីអាស៊ីត 1.6g / 4.6g
Saturated Fatty Acid 4.6g / 13.2g
ទ្រេនហ្វេធីអាស៊ីត 0g / 0g
▸ កូឡេស្តេរ៉ូល 0mg / 0mg
▸ សូដ្យូម 32.4mg / 92.5mg