ផ្សេងៗ
4

សារធាតុផ្សំ

 • 1 ពែង
  ស្ត្រប៊ែរីស្រស់ កាត់ជាដុំតូចៗ
 • 2 ពែង
  យាអួរធម្មជាតិ ឬក៏យាអួរណាក៏បានតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នក
 • 35g
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ កាត់ជាដុំតូចៗ
 • 1 teaspoon
  ទឹកឃ្មុំ

វិធីធ្វើ

 1. ដាក់យាអួរចូលទៅក្នុងចាន។
 2. ដាក់ស្ត្រប៊ែរី និងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចូលទៅក្នុងចានយាអួរ។
 3. ចាក់ទឹកឃ្មុំចូល លាយឲ្យសព្វ រួមសូមទទួលទានដោយរីករាយ!