ផ្សេងៗ
4

សារធាតុផ្សំ

 • ½ ស្លាបព្រាតែ
  ប្រេង
 • 300g
  ភ្លៅសាច់មាន់សុទ្ធ ចិតជាដុំតូចៗ
 • 4-5 ស្រោមដៃ
  ខ្ទឹម ហាន់តូចៗ
 • 70g
  គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ កាត់ជាដុំតូចៗ
 • 1 ខ្ទឹមបារាំង
  ចិតស្តើងៗ
 • 1 ស្លាបព្រា
  ទឹកស៊ីអ៊ីវ
 • ½ ស្លាបព្រា
  ទឹកអ័យស្ទ័រ

វិធីធ្វើ

 1. នៅក្នុងចាន ប្រឡាក់សាច់មាន់ជាមួយនឹងអំបិល ម្រេច និងទឹកស៊ីអ៊ីវ។ ទុកប្រហែលជា ២០នាទី។
 2. ដាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ទះ បើកភ្លើងឲ្យក្តៅល្មម។ ឆាគ្រាប់អាល់ម៉ុនឲ្យឆ្អិន ហើយយកដាក់ចាន។
 3. ដាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ទះ។ ចាក់ខ្ទឹមសរចូល រហូតវាប្រែពណ៏បន្តិច។ ចាក់ខ្ទឹមបារាំង និងសាច់មាន់ចូល ឆារហូតដល់ឆ្អិន។
 4. ចាក់គ្រាប់អាល់ម៉ុន ចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ និងទឹកអ័យស្ទ័រចូល។
 5. សូមទទួលទានជាមួយបាយដោយរីករាយ!